تحقیق مسئولیت قراردادی

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت با موضوع ایمونولوژی سرطان📌پاورپوینت با موضوع هورمون و ورزش📌دانلود مجموعه بینظیر فایل اماده لیزر برشی و حکاکی ساخت ساعت های دیواری انالوگ با قابلیت پرینت صفحه و ... با فرمت کورل cdr📌دانلود پر فروشترین طرح چراغ بالبینگ led به صورت دوربین عکاسی کنون مدل 60dبا فرمت کورل جهت برش و حکاکی cdr📌فاکتور ساده اکسل📌حل المسائل درس دینامیک سازه ها از کتاب های ماریو پاز و چوپرا📌فرهنگ سازمانی -پاورپوینت 📌پاورپوینت با موضوع تغذیه ورزشی📌پاورپوینت با موضوع روش تدریس پیشرفته📌پاورپوینت درس 17 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): مدرسه ی هوشمند (خرچنگ و مرغ ماهی خوار ، مثل)📌پاورپوینت درس 16 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): پرسشگری (خرد و دانش)📌پاورپوینت درس 15 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): شیر و موش (مروارید سرخ ، مثل)📌پاورپوینت درس 14 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): ادب از که آموختی؟📌پاورپوینت درس 13 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): لطف حق (امید)📌پاورپوینت درس 12 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): اتفاق ساده (دوست بچه هاي خوب ، نگهبان پنهان)📌پاورپوینت درس 11 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): فرمانده دل ها📌پاورپوینت درس 10 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): باغچه ي اطفال (هماي رحمت)📌پاورپوینت درس 9 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پایه و اساس ضرب المثل📌پاورپوینت درس 8 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): درس آزاد: پهلوان ایرانی و پوریای ولی (ایران)📌پاورپوینت درس 7 فارسی چهارم دبستان (ابتدایی): مهمان شهر ما (انتظار ، مثل)

مقدمه
چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی كه در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینكه در موضوع بالا وارد شویم برای اینكه بین دو حقوق مذكور پلی بسته شود چند نكته ذیل را یادآور می شویم .
2 - ضمان ومسئولیت
مسئولیت یك اصطلاح نو است كه شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل كلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی كلمه ضمان ) را میگیرد.
3 - مسئولیت و كلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بكار میرود بطوریكه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بكار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :
الف - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است كه قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
ب - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است كه قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروك مانده است چنانكه گفته شده است (كلكم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .
در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بكار نرفته است بلكه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یكی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .
5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماكان من شیئی ،
یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید كه كسی مركوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راكب و مركوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده كه فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی كه لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت كیفری هم متوجه او است 0 بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت كیفری بكار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشكیل می دهند.