پلان معماری زیبا و دیدنی ورزشگاه

این فایل شامل نقشه طراحی شده در نرم افزار اتوكد می باشد