گزارش کارآموزی در اداره برق منطقه ای کوار

مقدمه

در مهندسی برق، واژه زمین یا ارت با توجه به کاربردهای آن دارای معانی متفاوتی است. زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه مبدا را داشته باشد که بر طبق آن بقیه ولتاژهای الکتریکی را اندازگیری می‌کنند. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع نیز اطلاق می‌شود. این واژه در مورد یک اتصال مستقیم به زمین نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.یک مدار الکتریکی ممکن است به دلایل مختلفی به زمین متصل شده باشد. در مدارهای قدرت این اتصال‌ها معمولا برای بالا بردن ایمنی و محافظت افراد یا دستگاه‌ها از تاثیرات معیوب بودن عایقکاری هادی‌ها ایجاد می‌شود. اتصال به زمین در مدارهای قدرت از آسیب دیدن عایق‌های مدار در اثر افزایش ولتاژ بین زمین و مدار جلوگیری کرده و این ولتاژ را در یک حد معین محدود می‌کند. از اتصال زمین برای جلوگیری از افزایش الکتریسیته ساکن در هنگام حمل مواد قابل اشتعال یا تعمیر تجهیزات الکترونیکی نیز استفاده می‌کنند. در برخی از انواع تلگراف‌ها و شبکه‌های انتقال زمین به تنهایی نقش یکی از هادی‌ها را ایفا می‌کند و به عنوان مسیر بازگشت جریان به منبع مورد استفاده قرار می‌گیرد با این کار در هزینه ایجاد یک خط جداگانه برای بازگشت جریان صرفه‌جویی می‌شود. در اندازگیری از زمین به عنوان یک پتانسیل الکتریکی ثابت استفاده می‌کنند که با توجه به اختلاف پتانسیل هر قسمت از مدار از زمین میزان پتانسیل آن قسمت را مشخص می‌کنند. یک زمین الکتریکی باید از ظرفیت انتقال جریان مناسبی برخوردار باشد تا بتوان از آن به عنوان مبدا صفر ولتاژ استفاده کرد.

مقدمه 1

یک نمونه اتصال الکتریکی به زمین در کنار مجرای عبور آب 2

ارتباطات رادیویی 3

تاسیسات سیم کشی قدرت 4

انتقال انرژی الکتریکی 5

زمین كردن و صفر كردن در تاسیسات الكتریكی 6

زمین كردن الكتریكی سه نوع است 9

شبكه زمین 10

طراحی شبكه زمین در حالت ماندگار 11

انواع اتصالی 24

انواع رله و كاربرد آن 25

پست 29

معایب پستها با عایق گازی 30

راكتور ها 38

برق گیر 38

حفاظت 39

معرفی گرایش های پست توزیع 40

پست های سیستم انتقال 41

استخرهای قدرت الكتریكی 44

توزیع انرژی الكتریكی 46

انواع پستهای فشار قوی از نظر عملكرد 52

كلیدهای قدرت (بریكر) 56

ویژگیهای مشترك بریكرها 57

دسیكانكت( سكسیونر): Discon nect 60

ترانسفورماتور ولتاژ: (P.T) 64

دلایل اتصال كوتاه شدن ثانویۀ C.T 68

عایق های بكار رفته در C.T ها 69

آثار وقوع خطا 83

هدف از طراحی یك سیستم حفاظتی 84

مشخصات و خصوصیات سیستم حفاظت 88

تعاریف مقدماتی در رله های حفاظتی 92

رله فوق جریانی : Over Current relays 93

انواع رله های جریان زیاد از لحاظ منحنی مغناطیسی 94